Lon dành cho nước yến, sâm, lô hội, nước trái cây…